Danish Bike Industry igangsætter større slutbrugerundersøgelse 2021.

At øge cyklismen i Danmark er Danish Bike Industrys hovedmål. Vi er af den overbevisning, at mere cyklisme i samfundet kan være en bredspektret løsning på en række forskelligartede samfundsmæssige udfordringer: Trængsel, sundhed, forurening, mobilitet og digitalt frirum for at nævne nogle. Vi har brug for at vide mere om hvor meget, der cykles i Danmark, og hvorfor cyklismen i Danmark formentlig er for nedadgående. Danish Bike Industry ønsker at finde ud af om, og i fald hvordan, vi kan være med til at øge cyklismen i Danmark, for det mener vi er vigtigt.